Walne Zgromadzenie

NWZA / ZWZA

Nadchodzące Walne Zgromadzenia

NWZA 09.05.2019 r. (godz. 12:00, początek rejestracji godz. 11:30)
Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.05.2019 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 9 May 2019, Thursday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Załączniki:

NWZA 13.05.2019 r. (godz. 10:00, początek rejestracji godz. 09:30)
Raport bieżący nr 14/2019

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Legal basis: Securities Market Act § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 13 May 2019, Monday; time – 10:00 _registration starts at 09:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Archiwalne Walne Zgromadzenia

NWZA 05.04.2019 r.
Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 5 April 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:


Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 roku. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 5 April 2019.)

Raport bieżący nr 11/2019

Dnia 05.04.2019 roku r. o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 3 077 250 akcji, stanowiących 34,19 % udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W związku z tym, w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło podjąć uchwały niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

On 5 April 2019 at 12:00 in Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, registry code: 14617862. There was only one Shareholder present – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn who holds 3 077 250 shares, representing 34,19% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the Meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital. With regard to this, the Management Board will convene another General Meeting in the near future, which will be able to adopt resolutions regardless to the number of shares represented at the Meeting.

NWZA 19.11.2018 r.
Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku.

Raport bieżący nr 46/2018

Załączniki:


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 47/2018

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. do godziny 15:30.

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.

Raport bieżący nr 53/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:

ZWZA 30.05.2018 r. -

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 24/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 31/2018

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.:
Raport bieżący nr 39/2018

Załączniki:

NWZA 03.01.2018 r.
Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie i projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Statut Investment Friends S.A. Statut Spółki Europejskiej Opinia RN Uchwały podjęte
NWZA 12.07.2017 r.
Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 12.07.2017 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12.07.2017r.
ZWZA 27.04.2017 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2016 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku. Raport bieżący nr 26/2017

Pobierz pliki:

Uchwały podjęte
ZWZA 29.04.2016r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12:15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2015 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
NWZA 01.12.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 roku.

Protokół NWZA 21.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 13:00.

Treść uchwał podjętych w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 29.06.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół z WZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 02.12.2014 r.

Pobierz pliki:

Protokół z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 29.10.2014 r.

Pobierz pliki:

Protoków z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 30.07.2014 r.

Pobierz pliki:

Podjęte uchwały Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 09.06.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał
NWZA 23.04.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał Powzięte uchwały
NWZA 14.01.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu